Mediakasvatus

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tutustut mediakasvatuksen menetelmiin ja työtapoihin.
Tutustut monilukutaidon käsitteeseen ja sen rooliin osana tieto- ja viestintäteknologian osaamista sekä sosiokulttuurista toimintaa.
Osaat käyttää mediakasvatusta nuorisotyön ja kansalaistoiminnan välineenä.

Sisältö:
Mitkä ovat mediakasvatuksen ja verkkonuorisotyön menetelmät?
Miten nuoren monilukutaitoa voidaan kehittää?
Miten osallisuutta ja vaikuttamista voidaan toteuttaa mediakasvatuksen avulla?

Opintojaksolla tarkastellaan mediakasvatusta monilukutaitojen, mediavaikuttamisen, elokuvakasvatuksen ja digitaalisen nuorisotyön painotuksilla. Samalla mediakasvatusta tarkastellaan ilmaisullisena, teknologiakasvatuksellisena, yhteiskunta- ja kulttuurikriittisenä sekä suojelullisena näkökulmana.

1 op vastaa 27h työmäärää.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali ja kirjallisuus jaetaan Moodlessa. Opiskelija valitsee itse yhden nuorille suunnatun kaunokirjallisen teoksen, jonka hän lukee kurssin aikana. Elokuvakasvatuksen tehtävässä hyödynnetään seuraavia teoksia: Elokuvakasvatuksen opas. Toim. Marjo Kovanen & työryhmä. Koulukino 2013. Sekä Bergala, Alain 2013. Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. Nuorisotutkimusverkosto.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019