Mediaosaaminen

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää medialukutaidon, muuttuneen mediaympäristön ja -kulttuurin merkityksen ja vaikutukset omassa työssään. Hän tunnistaa erilaisia mediakasvatuksen menetelmiä.
Sisällöt: mediaosaamisen lähtökohtia ja ulottuvuudet, osallisuuden kulttuuri ja kriittinen medialukutaito, eettisyys tietoyhteiskunnassa, mediaosaamisen menetelmiä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely 13.5.-31.8.2019 välisenä aikana moodle –verkkoympäristössä.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempia mediaosaamisen opintoja
Opettaja(t): Minna Markkanen
Email: minna.markkanen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ