Mediasaksa

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tällä opintojaksolla tutustut itsenäisesti oman alasi saksankielisiin lehtiartikkeleihin ja lehdistöön. Kartutat ja monipuolistat oman alasi sanavarastoa.
Opiskelu on itsenäistä omaa opiskelualaa käsittelevien lehtiartikkeleiden (6 kpl) työstämistä: sanalistat, tiivistelmät suomeksi, kirjoitelmat saksaksi.
Opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut lukion saksan opinnot tai sinulla on vastaava muualla hankittu kielitaito.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti tuotettu aineisto ja suullinen palautekeskustelu opettajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana.

Arviointi: 

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Lukion saksa tai vastaavat tiedot, amk-jatkosaksa.
Opettaja(t): Kaija Sankila
Email: kaija.sankila@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.10.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 31.12.2019