Mediasuomi

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille suomea toisena kielenä opiskeleville. Vaadittava taitotaso vähintään B1.

Tutustut opintojaksolla itsenäisesti suomenkielisiin ohjelmiin ja artikkeleihin ja teet niihin liittyvät tehtävät (kirjoitelmat, suullinen esitys ja rakenneharjoitukset). Valitset itse, millaisiin teksteihin ja materiaaleihin tutustut. Voit aloittaa opintojakson tehtävien tekemisen, kun olet sopinut opettajan kanssa kurssin tavoitteista ja taitotasollesi sopivasta materiaalista. Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja tehtävien tekemisestä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kirjoitelmat, suullinen esitys ja loppukeskustelu opettajan kanssa opintojen lopussa.

Arviointi: 

Kiitettävä (5), Hyvä (4-3), Tyydyttävä (2-1), Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1. Voit keskustella taitotasosta opettajan kanssa ennen ilmoittautumista.
Opettaja(t): Kaisa Juvonen
Email: kaisa.juvonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.10.2019
Ajankohta: 27.08.2019 - 31.12.2019