Mediasuomi

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille suomea toisena kielenä opiskeleville. Vaadittava taitotaso vähintään B1.
Tutustut opintojaksolla itsenäisesti suomenkielisiin ohjelmiin ja artikkeleihin ja teet niihin liittyvät tehtävät (kirjoitelmat, suullinen esitys ja rakenneharjoitukset). Valitset itse, millaisiin teksteihin ja materiaaleihin tutustut. Voit aloittaa opintojakson tehtävien tekemisen, kun olet sopinut opettajan kanssa kurssin tavoitteista ja taitotasollesi sopivasta materiaalista. Opintojakso koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja tehtävien tekemisestä.

Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on oppia suomen kieltä suomenkielisen median (lehtien, verkkolehtien ja tv- ja radio-ohjelmien) kautta. Opit kirjoitetun kielen rakenteita ja yleispuhekieltä. Opit oman alan sanavarastoa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Opintojakso on tarkoitettu maahanmuuttajille tai muille suomea toisena kielenä opiskeleville.
Opettaja(t): Kaisa Juvonen
Email: Kaisa.Juvonen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ