Mediavenäjä

-
3 OP

Ala:  Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tällä opintojaksolla tutustut itsenäisesti oman alasi venäjänkielisiin nettijulkaisuihin. Valitset itse artikkeleita, joita työstät. Perehdyt sanomalehtikielelle tyypillisiin rakenteisiin sekä laajennat oman alasi sanavarastoa. Opintojakso sopii sinulle, jos olet suorittanut lukion venäjän opinnot tai sinulla on vastaava muualla hankittu kielitaito.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti netistä valitut lehtiartikkelit sekä harjoitukset verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi: 

Hyväksytty (H), täydennettävä (X), hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Lukion venäjä tai vastaava muuten hankittu osaaminen. Opintojakso sopii myös sellaisille venäläissyntyisille opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan oman alan sanaston osaamista äidinkielellä. Jos äidinkielesi/toinen kielesi on venäjä, ole hyvä ja ota yhteyttä opintojakson opettajaan ennen, kuin ilmoittaudut.
Opettaja(t): Riitta Hyttinen
Email: riitta.hyttinen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.10.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 13.12.2019