Mekaniikka

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija osaa:
-käyttää suureita ja yksiköitä
-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi ja tuottaa laskennallisia ennusteita suureyhtälöiden avulla halutuille suureille
-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä

Sisältö:
SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Asynkroninen 100% verkkototeutus. Kesto noin 8 viikkoa. Viikkotasolla aikataulutettu, mutta viikon sisällä voit itse valita opiskeluajankohtasi. Lyhyet videoluennot, verkkokeskustelut, videodemonstraatiot, itsenäiset laskuharjoitukset, kotitehtävät, viikkokokeet, yhteistoiminnallinen oppiminen, loppukoe verkossa. Osaamista näytetään viikoittain viikkokokeella tai mittaustehtävällä sekä lopuksi loppukokeella verkossa.
Arviointi: 
numeroarviointi 0-5
Aikaisemmat opinnot: -
Opettaja(t): Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline.tamk@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 11.09.2019
Ajankohta: 16.09.2019 - 17.11.2019