Mekaniikka

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

SI-järjestelmä, suurelaskenta, tasaisen ja muuttuvan liikkeen mallintaminen, voima ja Newtonin lait, työ, energia ja teho etenemisessä ja pyörimisessä, energiaperiaatteen soveltaminen.

Tavoitteet: "Opiskelija osaa:
-käyttää suureita ja yksiköitä
-mekaniikan peruslait ja soveltaa niitä ilmiöiden tarkasteluun
-pelkistää mekaniikkaan liittyvän ongelman suureiksi ja niiden välisiksi lainalaisuuksiksi
-perustella ratkaisunsa ja valitsemansa menetelmän teknillis-luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin
-tuottaa ja tulkita graafisia esityksiä"
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Asynkroninen verkkokurssi, viikkotasolla aikataulutettu.

Opettaja(t): Sami Suhonen
Email: sami.suhonen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 16.06.2019
TÄYNNÄ