Minustako itsensätyöllistäjä – keikka- ja freelancetyön perusteet

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa asemoida itsensä työelämään itsensätyöllistäjänä. Hän ymmärtää itsensätyöllistämisen haasteet ja mahdollisuudet, harjoittelee itsensä brändäämistä ja oman osaamisensa markkinoimista. Opiskelija osaa hinnoittelun, sopimukset ja laskutuksen, tiedostaa laskutuksen ja palkanmaksun erot. Hän osaa syventää tietojaan oman alansa itsensätyöllistämisestä ja osaa arvioida omia metataitojaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi kestää seitsemän viikkoa ja se koostuu kolmesta kahden viikon osiosta. Viikko viisi on itsenäistä työskentelyä. Varaa aikaa työskentelyyn noin 15 h viikossa. Kurssin suorittamiseen liittyy useita tehtäviä: itsenäisiä sekä pari- ja ryhmätyötehtäviä Skypessä ja tarvittaessa ohjausta Skypen kautta.
Arviointi: 
Hyväksytty / hylätty
Muuta infoa: Kurssin tehtäviin kuuluu mm. oman alan itsensätyöllistäjästän haastatteleminen.
Aikaisemmat opinnot: -
Opettaja(t): Carolina Pajula
Email: carolina.pajula@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline.tamk@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 28.10.2019 - 16.12.2019