Mobiilivideo

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala: Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla harjoitellaan kuvaamaan omalla älypuhelimella video, editoimaan se ja julkaisemaan YouTubessa. Opintojakso sisältää kuvakerronnan ja asiavideon käsikirjoittamisen opetusta.

Tavoitteet: Sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esitellä videon kuvakerronnan perusteet
- tunnistaa erilaisia käsikirjoitusmalleja videon suunnittelun avuksi
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti älypuhelimella kuvatun ja valmiiksi editoidun videon
- julkaista oman videon YouTubessa
- analysoida muiden tekemiä videoita ja antaa niistä palautetta
- etsiä tietoa ja osaamisen tukea verkosta omaan videoilmaisun kehittämiseensä

Tavoitteet:
Opiskelijat perehtyvät harjoitusten avulla videokerrontaan ja käsikirjoittamiseen. Jokainen suunnittelee, toteuttaa ja julkaisee lopputyönä oman korkeintaan kahden minuutin mittaisen videon. Harjoitukset voivat olla osa lopputyötä tai erillisiä ja johdattaa sen toteuttamiseen. Pienryhmissä opiskelijat antavat toisilleen palautetta harjoituksista.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

1. Lyhyt esittely itsestä ja omasta video-osaamisesta sekä valokuva Optimaan viimeistään 9.5.
2. Puhuvan pään harjoitus viimeistään 12.5. + pienryhmän videoiden kommentointi viimeistään 19.5.
3. Kuuden toiminnallisen kuvan harjoitus viimeistään 19.5. + pienryhmän videoiden kommentointi viimeistään 26.5.
4. Oman videon käsikirjoitus viimeistään 26.5.
5. Oma alle 2-minuuttinen video valmiina viimeistään 7.6. + pienryhmän videoiden kommentointi viimeistään 12.6.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Johanna Ailio
Email: johanna.ailio@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 19.06.2019