Mobiilivideo

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla harjoitellaan kuvaamaan omalla älypuhelimella video, editoimaan se ja julkaisemaan YouTubessa. Opintojakso sisältää kuvakerronnan ja asiavideon käsikirjoittamisen opetusta.

Tavoitteet: Sisältö:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esitellä videon kuvakerronnan perusteet
- tunnistaa erilaisia käsikirjoitusmalleja videon suunnittelun avuksi
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti älypuhelimella kuvatun ja valmiiksi editoidun video
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

1. Lyhyt esittely itsestä ja omasta video-osaamisesta sekä valokuva Optimaan viimeistään 9.5.
2. Puhuvan pään harjoitus viimeistään 12.5. + pienryhmän videoiden kommentointi viimeistään 19.5.
3. Kuuden toiminnallisen kuvan harjoitus viimeistään 19.5. + pi

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoja
Opettaja(t): Johanna Ailio
Email: johanna.ailio@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Tällä lomakkeella ilmoittaudut Turku AMK:n CampusOnline opintojaksoille. Sekä Turku AMK:n omat opiskelijat että muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ilmoittautuvat tällä lomakkeella. HUOM! Älä ilmoittaudu Pepissä.

Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.04.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 19.06.2019
TÄYNNÄ