Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden käsitteen ja maahanmuuttajatyön merkityksen omassa työssään. Opiskelija perehtyy maahanmuuttajatyöhön ja maahanmuuttajan asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän ymmärtää eri kulttuurien ja maahanmuuttajatyön merkityksen sosiaalialan työssä.
Sisällöt: etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus, transnationaalisuus, kotoutuminen ja kotouttaminen sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen ja toimijuuden vahvistaminen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely 13.5. – 31.7.2019 välisenä aikana moodle -verkkoympäristössä.

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempia monikulttuurisuus opintoja
Opettaja(t): Minna Markkanen
Email: minna.markkanen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ