Muotoilun perusteet ja pintamallinnus Inventor

-
3 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:Opiskelija tuntee pinajantamallinnuksen komennot pystyy mallintamaan niiden avulla haluamiaan pintamalleja, joita voi hyödyntää harjoitustyössään.
Opiskelijat pystyvät liittämään visuaalisia kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.
Sisältö: 3D-pintamallinnustavat ja hybridimallinnus. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen kuten Inventor, SolidWorks tai Catia perusteet

Opettaja(t): Diana Pitkänen
Email: diana.pitkanen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 17.06.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 16.12.2020