Musiikin historia 1 (klassinen)

-
4 OP

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Opiskelija osaa tunnistaa länsimaisen musiikin tyylit ja teoslajien keskeiset piirteet sekä kehityslinjat.

Sisältö:
Pääaineena klassinen instrumentti: Musiikin historian kuvausperusteet, varhainen länsimainen musiikki antiikista romantiikkaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelu toteutuu annetussa aikataulussa paikasta riippumatta eli kokonaan etäopiskeluna. Opetus toteutetaan kokonaan oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, tekee alustalla olevat kurssitehtävät ja osallistuu yhteistoiminnalisiin tehtäviin sekä keskusteluihin oppimisympäristössä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla tarkemmat tiedot verkkoalustan työtilan avautumisesta ja ohjeet työtilaan kirjautumisesta.
Opettaja(t): Johanna Ruotsalainen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 31.03.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 03.05.2020