Musiikin historia 1 (klassinen)

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa tunnistaa länsimaisen musiikin tyylit ja teoslajien keskeiset piirteet sekä kehityslinjat.

Opintojakso jakaantuu viiteen osaan: 1) Keskiaika; 2) Renessanssi; 3) Barokki; 4) Klassismi; 5) Romantiikka.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu toteutuu annetussa aikataulussa paikasta riippumatta eli kokonaan etäopiskeluna. Opetus toteutetaan kokonaan oppimisympäristö Moodlessa. Opiskelija työskentelee itsenäisesti, tekee alustalla olevat kurssitehtävät ja osallistuu yhteistoiminnalisiin tehtäviin sekä keskusteluihin oppimisympäristössä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostilla tarkemmat tiedot verkkoalustan työtilan avautumisesta ja ohjeet työtilaan kirjautumisesta.

Arviointi: 

Arviointi perustuu opintojakson kurssitehtäviin sekä kuuntelutenttiin. Kurssitehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty ja kuuntelutentti arvioidaan hyväksytty/hylätty. Jotta opintojakson suorituksen voi saada hyväksytysti läpi, pitää kaikkien kurssitehtävien ja kuuntelutentin olla tehtynä.

Opettaja(t): Johanna Ruotsalainen
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 04.08.2019
TÄYNNÄ