Muuttuva kasvatustyö

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Millainen kasvattaja haluaisit olla? Millaisia lapsuuden muistoja Sinulla on? Lasten kasvatus edellyttää aikuisen läsnäoloa, kasvatustietoisuutta ja lapsuuden ymmärtämistä. Ympäröivä yhteiskunta, sen muutokset ja erilaiset säädökset vaikuttavat lasten kasvatusympäristöön ja kasvatuskäytäntöihin. Muuttuva kasvatustyö (SSMUKA) -opintojaksolla perehdytään kasvatuksen peruskysymyksiin, erilaisiin kasvatusympäristöihin ja pohditaan omaa kasvattajuutta.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
- muuttuva lapsuus ja muuttuva perhe
- lapsen oikeudet, lapsi- ja perhepolitiikka
- erilaiset kasvatuskulttuurit
- kasvatustietoisuus ja sosialisaatio
- moniammatillinen kasvatusyhteistyö ja varhaiskasvatuspalvelut
- ekologinen malli

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
- tarkastella lapsuutta ja lapsen asemaa osana yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta
- tunnistaa lapsi- ja perhepolitiikan kehitystä
- selittää ammatillisen kasvatustyön tavoitteita ja menetelmiä sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä
- tuottaa itsearvioinnin osaamisestaan
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Anne-Leena Juntunen
Email: anne-leena.juntunen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ