Naiset ja johtaminen

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy siihen, millaista on olla naisjohtajana Suomessa ja miltä johtamisen tyyli ja tavat näyttävät. Opiskelija osaa pohtia teosten avulla, miten arvot ja tulosjohtaminen sopivat yhteen, miten muutosta hallitaan ja ennakoidaan.

Sisältö:
Erilaisten kertomusten kautta opiskelija saa kuvan siitä, millaisia naisjohtajia Suomessa on ja miten johtaminen tulevaisuudessa saattaa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat johtamistyylin muodostumiseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi, pohdiskeleva essee
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019