Naiset ja johtaminen

-
3 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy siihen, millaista on olla naisjohtajana Suomessa ja miltä johtamisen tyyli ja tavat näyttävät. Opiskelija osaa pohtia teosten avulla, miten arvot ja tulosjohtaminen sopivat yhteen, miten muutosta hallitaan ja ennakoidaan.

Opintojakson sisältö:
Erilaisten kertomusten kautta opiskelija saa kuvan siitä, millaisia naisjohtajia Suomessa on ja miten johtaminen tulevaisuudessa saattaa kehittyä ja mitkä asiat vaikuttavat johtamistyylin muodostumiseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Pohdiskeleva essee

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ