Näkökulmia biotalouteen

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Millainen biotalousosaaja olet tai millaiseksi osaajaksi haluaisit tulla? Tällä opintojaksolla tutustut biotalouden määritelmiin ja toimialoihin, Suomen biotalousstrategiaan sekä biotalouden merkitykseen ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa niin globaalisti kuin Suomessa. Lisäksi pääset pohtimaan omaa biotalousosaamistasi.

Tavoitteet: 1. Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit (n. 30 h työpanos) 2. Keskeiset biotalouden strategiat ja politiikat (noin 10 h työpanos) 3. Tulevaisuus ja biotalouden uudet mahdollisuudet: miten minä voin kehittyä biotalousosaajana (n. 14 h työpanos)
Opiskelija tietää/osaa: tunnistaa biotalouskäsitteet ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit, biotalouden globaalin merkityksen maapallolle, biotalousstrategiat EU:ssa ja Suomessa, biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa, osaa pohtia omaa biotalousosaamistaan ja mahdollisia täydentämistarpeita.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuallitoteutus, oppimistehtävät

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Anne Poutiainen
Email: Anne.Poutiainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 28.04.2019
Ajankohta: 13.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ