Näytön käyttö hoitotyössä

-
3 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Osaat:
Tarkastella kriittisesti ja monipuolisesti hoitotyöhön liittyviä ilmiöitä.
Kuvata lukemasi keskeisen tiedon kattavasti ja ymmärrettävästi.
Perustella asioita vakuuttavasti.
Esittää perustellen vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimintamalleja hoitotyöhön

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi. Opintojakson suorittaminen tapahtuu DevMoodle-oppimisympäristössä 9.9. - 1.11.2019. Voit opiskella alkuosan kurssista omaan tahtiisi ja lisäksi kurssiin kuuluu verkkotapaamisia, joiden ajat sovit yhdessä oman pienryhmäsi opiskelijoiden kanssa. Opintojakso näkyy DevMoodlessa 9.9.2019 alkaen.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Aikaisemmat opinnot: Lähtötasovaatimuksena on, että opiskelijalla on hoitotyön kokemusta eri yksiköistä ja hoitotyön eri osa-alueilta. Opiskelijan tulee osata hakea tietoa tietokannoista (esim. Medic, PubMed) ja hänellä tulee olla valmiudet käyttää viestinnässä sähköisiä etäyhteyksiä (esim. Skype).
Opettaja(t): Taina Romppanen
Email: taina.romppanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 09.09.2019 - 01.11.2019