Näyttöön perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
1) Opiskelija osaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet.
2) Opiskelija tietää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt. Opiskelija ymmärtää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja osaa soveltaa sitä oman ammattiryhmän toimintaan.
3) Opiskelija ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:
1) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ja lähtökohdat 1 op
2) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeiset sisällöt 2 op
3) Digitalisaation mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2 op

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä yksilö- ja pari/pienryhmätehtävien avulla. Opettajan ohjaus tapahtuu Moodle-ympäristössä ja tarvittaessa AC:n tai Skypen kautta. Opintojaksolle hyväksytyille opiskelijoille lähetetään tunnukset Oamkin Moodleen ennen opintojakson alkamista.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty Hyväksytyn kriteerit: Opiskelijan osallistuu aktiivisesti verkkotyöskentelyyn opintojakson tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä. Opiskelija suorittaa hyväksytysti opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät.
Opettaja(t): Hilkka Honkanen
Email: etunimi.sukunimi@oamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 29.08.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 22.12.2019