NodeJS sovelluskehitys

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija osaa toteuttaa palvelinpuolen web-sovelluksia Nodejs:llä ja osaa käyttää yleisimpiä Node-sovellusten tietovarastoja. Opiskelija osaa toteuttaa turvallisen sovelluksen ja tuntee palvelinpuolen yleisimmät arkkitehtuuriratkaisut. Opiskelija tuntee yleisimmät tavat siirtää tietoa sovelluksen sisällä ja eri palvelimilla sijaitsevien sovellusten välillä. Opiskelija kykenee hyödyntämään oppimaansa laajemmassa projektityössä.

Kurssin sisältö on rajattu varsinaiseen ohjelmointityöhön ja arkkitehtuuriratkaisujen toteutukseen. Tukitoimia kuten versionhallintaa, testausta, devOpsia, konttiteknologioita yms. ei juurikaan käsitellä.

Edeltävä osaaminen

Javascriptin ja web-sovelluskehityksen perusteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Numeroarvio 0-5

Opettaja(t): Tommi Tuikka
Email: tommi.tuikka@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.05.2019
Ajankohta: 07.01.2019 - 30.08.2019
TÄYNNÄ