Nonprofit-organisaation markkinoinnin kehittäminen

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson osaamistavoitteet

Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden kiehtovassa maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.

Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
– mitä ovat nonprofit-organisaatiot
– mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
– millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään
– millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
– markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
– markkinoinnin eettiset kysymykset
Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakson työskentelytavat

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi

Aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan opintojaksolle hyväksytyille 1.2.2020. Tehtävien palautus Optimaan 31.3.2020 mennessä.

Arviointi: 

H-5

Muuta infoa: 

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.
Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat siten, että paikat jaetaan tasan Turun AMKin ja muiden Suomen amkien kesken (opintojaksolla paikkoja yhteensä 40 –> 20 opiskelijaa Turun AMKista, 20 muista Suomen ammattikorkeakouluista.) Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Aikaisemmat opinnot: 

Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Opettaja(t): Minna Teittinen
Email: minna.teittinen@turkuamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@turkuamk.fi


Huom: Turun AMK:n omat opiskelijat ilmoittautuvat Pepin kautta.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 15.01.2020
Ajankohta: 01.02.2020 - 31.03.2020
TÄYNNÄ