Nonprofit-organisaation markkinoinnin kehittäminen

-
5 OP

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.

Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

Sisälto:
Opintojaksolla perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin. Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
– mitä ovat nonprofit-organisaatiot
– mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
– millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään
– millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
– markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
– markkinoinnin eettiset kysymykset
Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Edeltävyysehdot:
Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan verkossa Optima-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 1.2.2019. Tehtävien palautus optimaan 31.3.2019 mennessä.Opintojakso koostuu kahdesta osasta:Osa 1. Perehdytään em. kysymyksiin lähdemateriaalin avulla ja näin opitaan ymmärtämään nonprofit-markkinoinnin mahdollisuuksia.Osa 2. Sovelletaan opittua käytäntöön perehtymällä jonkin itse valitun, omaa elämää lähellä olevan nonprofit-organisaation markkinointiin (markkinointianalyysi) ja tehdään pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma ko. organisaation markkinoinnin tueksi.Tarkemmat tiedot ja ohjeistus tehtävien suorittamiseen tulevat Optimaan.

Arviointi: 

Molempien tehtäväosioiden palautus aikataulussa. Analyyttinen ja ideoiva ote tehtävien suorittamisessa

Muuta infoa: 

Ilmoitamme viikon 50 mennessä oletko päässyt opiskelemaan tai varasijalle.

Opettaja(t): Minna Teittinen
Email: minna.teittinen@turkuamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.01.2019
Ajankohta: 01.02.2019 - 31.03.2019
TÄYNNÄ