Norden i ett nötskal

-
3 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVK041

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija kehittää ruotsin kielen taitojaan ja pohjoismaisen yritys-/matkailukulttuurin tuntemustaan.
Tutustuu pohjoismaiden suurimpiin yrityksiin sekä niiden toimintaan.
Tutustuu pohjoismaiden perustietoihin sekä elinkeinoihin.

Sisältö: Pohjoismainen talouselämä, turismi ja kulttuurien erityispiirteet.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi + lähitentti esim. omassa korkeakoulussa

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Jaana Bäckman
Email: jaana.backman@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ