Nuorisokulttuuri ja nuorisotyö

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kulttuuriala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija tiedostaa vertaisryhmien ja mediakulttuurin merkityksen nuoren identiteettityössä, vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisessä arjessa. Opiskelija tietää nuorisotyön tehtävät, muodot ja menetelmät. Opintojakson sisältöinä ovat nuorten omat elämäntavat ja eri kulttuurit, ala- ja vastakulttuurit, mediakulttuuri, digitaalinen ja sosiaalinen media, kännykkäkulttuuri. Nuorisotyön lähtökohdat, käytänteet ja menetelmät sekä nuorisotiedotuksen periaatteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Virtuaaliopinnot, valinnaiset oppimistehtävät ja keskustelut verkkoympäristöön. Opintojaksolla on 4 varsinaista tehtävää, joiden aiheet ovat pääsääntöisesti opiskelijan valittavissa. Tehtävät liittyvät nuoruuteen (orientoiva tehtävä), nuorisokulttuureihin esim. alakulttuuriin tai ajankohtaisen ilmiöön perehtyminen nuorten maailmassa. Mediakulttuuriin, sosiaalinen media ja kännykkäkulttuuri tehtävät ovat pienimuotoisia vuorovaikutuksellisia tehtäviä sekä esseetyyppinen tehtävä nuoristyöhön. Tarkemmat ohjeistukset tehtäviin opintojakson verkkoympäristössä. Opiskelija etenee omaan tahtiin, huomioiden kuitenkin tehtävien palautuspäivämäärät. Opintojaksolla ei ole webinaareja.
Arviointi: 
0-5 -Tarkemmat arviointikriteerit opintojakson verkkoympäristössä.
Aikaisemmat opinnot: Edeltävänä osaamisena suositellaan: Opiskelija tietää nuoruuteen liittyviä psykologisia, sosiologisia ja kasvatustieteellisiä peruskäsitteitä ja näkökulmia.
Opettaja(t): Timo Hintikka
Email: timo.hintikka@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 03.09.2019 - 25.10.2019