Nuorisokulttuurit ja nuoruuden ilmiöt

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Tarkastelet nuorisokulttuurien historiallisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia.
Havaitset ja analysoit ajankohtaisia nuoruuden ilmiöitä nuorisokulttuurisessa viitekehyksessä.
Tutustut nuoruutta käsittelevään historialliseen ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

Sisältö:
Millaisia liikkeitä ja kehityskulkuja sisältyy nuorisokulttuurien historiaan?
Millaista kuvaa media välittää nuorista?
Millaisia ilmiöitä sisältyy nuorten verkkomaailmaan?
Miten alakulttuurit ja nuoruuden ilmiöt ovat näkyneet eri aikoina?
Miten eri aikojen nuorisotutkimus näkee nuoren yhteiskunnan jäsenenä?

Toteutus:
Verkko-opintojakso jakautuu erilaisiin teema-alueisiin, jotka suoritettuasi olet tutustunut nuoruuden historiaan, erilaisiin vallalla olleisiin nuorisokulttuureihin, 2000-luvulla yleistyneeseen mediakulttuurin nousuun, nuoruuden yleisivistävään osioon sekä vapaavalintaiseen syventymisteemaan. Opintokokonaisuuteen kuuluu 6 eri tehtävää.

Opiskelumateriaali:
Opintojaksolla opiskelija valitsee yhden seuraavista teoksista:
Johann Wolfgang von Goethe: Nuoren Wertherin kärsimykset.
J. D. Salinger: Sieppari ruispellossa.
Anna-Leena Härkönen: Häräntappoase.
Anja Kauranen: Sonja O. kävi täällä.
Nadja Summanen: Rambo.
Vilja-Tuulia Huotarinen Valoa valoa valoa
Lisäksi verkkotehtävien yhteydessä on mainittu suositellut teokset.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: -0
Arviointi: 
"Arviointiasteikko 0-5.
a. Osaat käyttää johdonmukaisesti nuoruuteen ja nuorisokulttuureihin liittyviä käsitteitä.
b. Osaat etsiä tietoa nuorisokulttuureista ja nuoruuteen liittyvistä ilmiöistä.
c. Hahmotat nuorisokulttuurien merkityksen nuorten elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa."
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 01.04.2019 - 31.08.2019