Nuorten kasvuympäristöt

-
5 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:
Osaat kuvailla nuorten kasvuympäristöjä ja elinoloja ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Pohdit nuorten hyvinvoinnin esteenä olevia yhteiskunnallisia, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä riskitekijöitä.
Pohdit nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen erilaisia mahdollisuuksia.

Sisältö:
Mistä nuorten elinolojen kokonaisuus muodostuu?
Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen?
Mitä ongelmia syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla?
Miten syrjäytymistä voidaan estää ja hyvinvointia lisätä ennaltaehkäisevän päihdetyön avulla?

Toteutus:
Ei tenttiä, oppimistehtäviä, joihin ohjeistus Moodlessa.

Tavoitteet: Kts. kohta 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: Ei liveluentoja, voi edetä omaan tahtiin.
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5.
Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Sari Miettinen
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019