Ohjelmoinnin perusteet

-
5 OP

Luonnontieteiden ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla opiskelija tutustuu käytännön ohjelmointikehitystyökaluihin, perehtyy muuttujan käsitteeseen, osaa toteuttaa yksinkertaisia kontrollirakenteita sekä metodeja. Kurssin jälkeen opiskelijalla on perusvalmiudet lukea ja tuottaa yksinkertaista ohjelmakoodia.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

0 – 5

Muuta infoa: 

Tietokone ja ohjelmiston kehitykseen soveltuvat ohjelmistot kuten Visual Studio Community

Opettaja(t): Joona Tolonen
Email: joona.tolonen@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 07.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ