Omahoidon sähköiset palvelut

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoite:
Osaat kuvata sähköisten omahoitopalvelujen lähtökohdat ja rakenteen, tunnistat asiakkaan ja ammattilaisen roolit sähköisten omahoitopalvelujen tuottamisessa, osaat suunnitella asiakkaan omahoitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä tukevan sähköisen palveluprosessin ja osaat arvioida sähköisen asioinnin vaikutuksia asiakaskokemukseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Anitta Juntunen
Email: anitta.juntunen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 30.11.2019