Oman talouden hallinta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla käydään läpi omaa rahankäyttöä ja sivutaan siihen johtavia psykologisia syitä. Opintojakso perehtyy oman talouden managerointiin ja ylijäämäisen talouden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii ymmärtämään mm. korkoa korolle periaatteen, 80/20 –logiikan, lainojen vyörytyksen ja mitä tarkoittaa luottotietojen menettäminen. Opiskelija laatii henkilökohtaisen taloussuunnitelman.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kriittisesti katsoa rahankäyttöönsä nyt ja jatkossa
• osaa oman talouden manageroinnin
• ymmärtää oman rahankäyttönsä liittyviä psykologisia tekijöitä
• ymmärtää, miten saadaan aikaan ylijäämäinen talous
• ymmärtää korkoa korolle –periaatteen ja osaa tehdä henkilökohtaisen taloussuunnitelman
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso on verkkokurssi ja sisältää
• verkko-opiskelua Tabulassa annetun materiaalin pohjalta
• ryhmätöitä
• itsenäistä työskentelyä

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty

Aikaisemmat opinnot: Ei ehtoja
Opettaja(t): Mari Stenvall
Email: mari.stenvall@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 19.08.2019 - 23.09.2019
TÄYNNÄ