Omien voimavarojen hallinta

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija selvittää omia valmiuksia ja kehittämistarpeita sekä -keinoja työhyvinvointiinsa yhä monimuotoistuvassa työelämässä. Hän tiedostaa ennakoivan suunnittelun ja toiminnan merkityksen oman työn kehittämisessä ja työkyvyn kokonaisvaltaisessa ylläpidossa.Samalla opiskelija hahmottaa priorisoinnin ja suunnittelun merkityksen ajanhallinnalle muutoksia tapahtuvissa toimintaympäristössä, arjen työprosesseissa.

Sisältöteemoja:

muutosten hallinta

työn hallittavuus

työhyvinvoinnin vahvuudet ja uhat

Tavoitteet: Tarkastellaan menetelmiä ja käytänteitä oman jaksamisen ja voimavarojen ylläpitoon sekä kehittämistarpeita ja -keinoja työhyvinvointiin. Haetaan ymmärrystä itsensä johtamisen merkitykseen oman työn kehittämissä ja työkyvyn kokonaisvaltaissa ylläpidossa.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opintojakso toteutetaan AC-yhteydellä.
Tehdään ryhmässä suunnitelma päiväkirjasta, joka toteutetaan ja analysoidaan.

Materiaali ilmoitetaan opintojakson kuluessa, eri lähteitä oppimistavoitteen mukaan.

Arviointi: 

”- päiväkirjan suunnittelu ja vertaisarviointi (arviointi hylätty – hyväksytty)

– raportti (arviointihylätty-K5), arviointimatriisi Moodlessa

Opettaja(t): Tanja Maaninka
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 21.05.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ