Onnistunut matka

-
5 OP

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoite
saada käytännön vinkkejä matkan ennakkovalmisteluun ja onnistuneen matkan toteutukseen matkailijan näkökulmasta

Sisältö
-Johdanto suomalaisten matkustustottumuksiin
-Matkapakettilainsäädäntö, oikeuksia ja velvollisuuksia
-Matkustusturvallisuus ja kulttuurituntemus
-Matkustusasiakirjat ja rokotukset
-Turvatarkastukset, pakkaaminen, tullimääräykset

Opiskelumateriaali
Opettajan moodlessa antama materiaali.

Toteutus
Opintojakson suoritusvaatimuksena on verkkotehtävien tekeminen hyväksytysti jokaisesta aihepiiristä sekä oppimistehtävän palautus. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin aihepiiri kerrallaan.

Suoritustapa
Jokaisen aihepiirin lopussa on 15 monivalintakysymystä tai väittämää aiheeseen liittyen. Vastauksista täytyy olla 90% oikein, jonka jälkeen voi siirtyä seuraavaan aihepiiriin. Viimeisessä kohdassa on kirjallinen yksilötehtävä koko kurssin aihepiireistä

Tavoitteet: Kts. 'Opintojakson kuvaus' edellä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely.

Arviointi: 

”Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
Opiskelija
-käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
-ymmärtää eri aihepiirien merkitykset onnistuneen matkan toteuttamisessa
-käyttää, perustelee ja soveltaa käsitteitä oppimistehtävässä

Arviointiasteikko
Hyväksytty / hylätty”

Aikaisemmat opinnot: Ei edeltävyysehtoa.
Opettaja(t): Avoimen AMK:n opettaja.
Email: avoinamk@xamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.03.2019
Ajankohta: 02.05.2019 - 31.08.2019