Onnistunut palvelukokemus

-
2 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteena on että opiskelija osaa arvioida tilan, asiakaspalveluprosessin ja vuorovaikutuksen muodostaman palvelukokonaisuuden ja sen merkityksen sekä yrityksen, työntekijän että asiakkaan näkökulmasta

Sisältö:
Kiva mesta – Liiketoimintaympäristön tarkastelua: Opiskelija kuvaa erilaisten elementtien vaikutuksen palvelukokemukseen sekä ymmärtää näiden merkityksen osana viestintää

Hyvä tyyppi – Asiakaspalvelijan ominaisuudet: Opiskelija kuvaa työyhteisön hyvän tyypin ominaisuuksia

Oiva kommunikaatio – Asiakaspalvelijan ominaisuudet: Opiskelija kuvaa asiakaspalvelussa toteutuvia vuorovaikutusominaisuuksia

Soljuva polku – Asiakaspalvelun kulku: Opiskelija osaa erotella asiakkaan monet roolit, asiakaspalvelun merkityksen, osaa kuvata asiakaspalveluprosessin ja sen eri vaiheet

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkko-opiskelu määritellyn palautusaikataulun puitteissa. Ei sisällä aikaan tai paikkaan sidottuja osioita.
Arviointi: 
Hyväksytty/Hylätty
Aikaisemmat opinnot: Ei tarvita
Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 11.09.2019
Ajankohta: 23.09.2019 - 11.12.2019