Opi ja ratkaise – yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana monialaiset opiskelijatiimit määrittelevät metsäbiotalouteen liittyvän ajankohtaisen haasteen ja kehittävät siihen ratkaisuehdotuksen (tuote, prosessi, palvelu, toimintamalli, tms.) yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kurssin aikana opetellaan monialaista ongelmanratkaisua sekä kehittävää työskentelytapaa, jossa hyödynnetään asiantuntijoita, tutkimustietoa ja erilaisia teknologioita ratkaisun muotoiluun. Opiskelijatiimien ratkaisut jaetaan verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson toteutuksessa hyödynnetään ja tuetaan vuorovaikutteisuutta sekä aika- ja paikkariippumattomuutta edistävien teknologioiden käyttöä.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely ja verkossa oleviin materiaaleihin tutustuminen 70 h, verkkovälitteinen ryhmätyöskentely 65 h, josta ohjattu verkkovälitteinen ryhmätyöskentely max 10 h.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Kaija Saramäki
Email: kaija.saramaki@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019