Oppijana kehittyminen

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssilla tarkastellaan omia arvoja ja lähtökohtia opiskelulle, opitaan itsetuntemusta, muistamisen ja motivaation merkitystä ja sekä omia vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta: 1. Arvot ja itsetuntemus, 2. Motivointikeinoja oppimiseen sekä 3. Vahvuudet ja haasteet oppijana. Tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan omia metataitojaan – niiden kehittymiskohteita ja vahvuuksia sekä löytää keinoja kehittää oppimisen taitojaan.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen verkkotyöskentely
Arviointi: 
Hyväksy/hylätty, hyväksytty suorittaminen edellyttää tehtävien suorittamista hyväksytysti
Aikaisemmat opinnot: Ei edellytä aiempia opintoja
Opettaja(t): Kaisa Liukko
Email: kaisa.liukko@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 24.06.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.08.2019