Organisaation Johtaminen

-
4 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssilla on käytössä useita eri opetus- ja oppimismenetelmiä, kuten etäopiskelu, virtuaalityöskentely ja ryhmätyöskentely. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. Yrityksen strategia, visio, missio, johtaminen, palkkiopalkkaus ja henkilöstöjohtaminen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt verkossa
Arviointi: 
Numeroarviointi 1-5 tai 0 (hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Ei
Opettaja(t): Mikko Ilola
Email: mikko.ilola@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 01.06.2019 - 30.09.2019
Ajankohta: 01.08.2019 - 31.12.2019