Organisaation Johtaminen

-
4 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssilla on käytössä useita eri opetus- ja oppimismenetelmiä, kuten etäopiskelu, virtuaalityöskentely ja ryhmätyöskentely. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. Yrityksen strategia, visio, missio; johtaminen; palkkiopalkkaus ja henkilöstöjohtaminen.

Tavoitteet: Opiskelija hallitsee perustiedot henkilöstöjohtamisesta erilaisissa yritysorganisaatioissa sekä tiedostaa ja on omaksunut työskentelytavat ja keinot joita esimiestehtävissä sovelletaan. Strategisen johtamisen perusteita opiskelija osaa soveltaa johtamisen näkökulmasta
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen opiskelu ja ryhmätyöt verkossa

Arviointi: 

Numeroarviointi 1-5 tai 0 (hylätty)

Aikaisemmat opinnot: Ei
Opettaja(t): Mikko Ilola
Email: mikko.ilola@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 31.05.2018
Ajankohta: 01.04.2019 - 31.08.2019