Organisaation perehdyttämissuunnitelma

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLWY057

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia organisaation perehdyttämissuunnitelman.

Sisältö:
Yritys ja sidosryhmät

toimiala ja lainsäädäntö
yritysorganisaatio
henkilöstöpolitiikka
toimintatavat
Osasto/työyhteisö

työntekijät
työympäristö
Työhön opastaminen

vastuut ja valtuudet
työn opastus ja siihen liittyvät laitteet ym.
yhteydet asiakkaisiin
työvälineet
työturvallisuus
perehdyttämistä koskeva lainsäädäntö
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ