Organisaation perehdyttämissuunnitelma

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia organisaation perehdyttämissuunnitelman.  

Sisältö:
Yritys ja sidosryhmät, toimiala ja lainsäädäntö, yritysorganisaatio, henkilöstöpolitiikka, toimintatavat.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Verkkokurssi
Arviointi: 
0 - 5
Opettaja(t): Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019