Organisaation perehdyttämissuunnitelma

-
3 OP

Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia organisaation perehdyttämissuunnitelman.

Sisältö: yritys ja sidosryhmät, toimiala ja lainsäädäntö, yritysorganisaatio, henkilöstöpolitiikka, toimintatavat.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Maritta Seppälä
Email: maritta.seppala@kamk.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 31.12.2018
Ajankohta: 14.01.2019 - 20.05.2019
TÄYNNÄ