Organisaation tietoturva

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa tietoturvallisuuden peruskäsitteet, osa-alueet ja ulottuvuudet. Opiskelija osaa arvioida oman tietojenkäsittely-ympäristönsä tietoriskien vakavuutta.

Tavoitteet: Tietoturvan peruskäsitteet, osa-alueet, ulottuvuudet. Tieturvan uhkatekijät ja tietoriskeinhallinta. Tietosuoja. Organisaation, etätyön ja kotikoneen tietoturva.
Työskentelytavat ja aikataulutus: AC-luennot:
ti 7.5.2019 15:00-16:30 Aloitusluento
ti 14.5.2019 15:00-16:30
ti 21.5.2019 15:00-16:30
ti 28.5.2019 15:00-16:30
ti 4.6.2019 15:00-16:30
ti 11.6.2019 15:00-16:30 Tentti
Aikaisemmat opinnot: Tietokoneen ja tiedonhaun peruskäyttö.
Opettaja(t): Jukka Kaisto
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@oamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 15.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 31.07.2019