Organisaatiopsykologia

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson koodi: KLVY012

Opintojakson voi suorittaa esseellä 3-5 op siten, että:
3 op = noin 15 – 20 sivua, lähteitä vähintään kolme
5 op = vähintään 25 sivua, lähteitä vähintään neljä

Tavoitteet: Osaamistavoitteet:
Opiskelija syventää tietojaan organisaatiokäyttäytymisestä.

Sisältö:
Johdon tehtävät ja vastuu konfliktitilanteissa, työyhteisön ongelmat ja ongelmien käsittely tai työtyytyväisyyden perusteet, kannustaminen ja palkitseminen ja osaamisen kehittäminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ