Organisaatioviestintä

-
5 OP

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö:
Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi, Viestinnän osa-alueet, Viestinnän suunnittelu ja toteutus: Maineenhallinta, Muutos- ja kriisiviestintä

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkkokurssi

Arviointi: 

0 – 5

Opettaja(t): Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: marja.haapavaara@kamk.fi


Ilmoittautuminen: 02.09.2019 - 15.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019
TÄYNNÄ