Organizational Psychology

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Course code: KBW030

You can accomplish 3 or 5 cr courses by long essay as follows:
3 cr = about 15 – 20 pages, using at least 4 sources
5 cr = at least 25 pages, using at least 5 sources

Tavoitteet: Objectives:
This course provides in depth knowledge of organisational behaviour.

Contents:
The role and responsibility of leadership in conflict situations, dealing with problems in the work community, work satisfaction, encouragement, reward and skills development.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Online course, DevMoodle

Arviointi: 

0-5

Opettaja(t): Arto Huuhtanen
Email: arto.huuhtanen@kamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 20.05.2019 - 31.08.2019
TÄYNNÄ