Osallistava pedagogiikka

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
• tietää oppimiskäsitykset ja niiden merkityksen pedagogisisille valinnoille
• oppii soveltamaan erilaisia pedagogisia menetelmiä kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti
• tiedostaa arvostavan kohtaamisen merkityksen osana pedagogista toimintaa
• tuntee sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusperiaatteet ja niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia
• osaa hyödyntää sosiodynaamista lähestymistapaa pedagogisessa toiminnassa
• hahmottaa ajattelun, tahdon, motivaation ja tunteiden merkityksen oppimisessa ja muutoksessa

Sisältö:

Pedagogista ja sosiaalipedagogista osaamista tarkastellaan yhteisöpedagogin ja kommunikaatio-ohjaajan erityisosaamisena. Opiskelija saa kokemusta osallistavien ja toiminnallisten menetelmien soveltamisesta valitsemassaan toimintaympäristössä. Opintojakson aikana opiskelija voi valintansa mukaan perehtyä erityiskasvatukseen, sosiaalipedagogisiin toimintamuotoihin tai monikulttuurisen ohjaustyöhön.

Opiskelijapalautetta:

”Humakin osallistavan pedagogiikan kurssi oli ehdottomasti kaikkein paras opintoihin kuulunut opintojakso! Erittäin innostava ja kannustava kurssi kokonaisuus.”

”Todella hyvin toteutettu opintojakso!”

”Kiitos kaikille! Tätä kautta olen suorittanut 3/4 pakollisesta valinnaiskurssistani. Sisällöt ovat olleet selkeitä ja arvosanan on saanut nopeasti.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojaksoon kuuluu kaksi webinaaria: 10.10.2019 klo 12.30 - 14.00 12.12.2019 klo 12.30 - 14.00
Arviointi: 
1-5, täydennettävä
Muuta infoa: Opintojaksolle otetaan 100 opiskelijaa.
Opettaja(t): Erja Anttonen
Email: erja.anttonen@humak.fi, p. 0400 349 245
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 03.10.2019
Ajankohta: 10.10.2019 - 12.12.2019