Osuustoiminnan perusteet

-
5 OP

Ala:  talous, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, ymmärtää ja tuntee:
– osuustoimintamuotoisen yritystoiminnan erityispiirteet erityisesti kuluttajaosuuskuntien näkökulmasta
– osuustoiminnan historian ja arvoperustan
– osuuskuntien kaksoisluonteen
– osuuskuntien merkityksen yhteiskuntavastuun toteuttamisessa
– osuuskuntalain
Lisäksi opiskelija on tutustunut yhden alueosuuskaupan sääntöihin ja vuosikertomukseen sekä ymmärtää sääntöjen vaikutuksen osuuskaupan päätöksentekoon ja johtamiseen.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Suoritustapana on Karelia-amk:n Moodlessa suoritettava tentti, jolla varmistetaan kirjallisuuden ja muun vaaditun aineiston sisäistäminen. Tentissä on monivalintakysymyksiä sekä essee-kysymyksiä. Läpipääsyn rajana on 50 % pisteistä. Opiskelijan tulee vastata kaikkiin kysymyksiin. Hylätyn tentin saa uusia kaksi (2) kertaa. Opiskelija saa suorittaa tentin aikaisintaan 3 viikon kuluessa siitä, kun opintojakso on alkanut.
Opettaja(t): Kim Wrange
Email: Kim.Wrange@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Huom: Ilmoita kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoite ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 16.02.2020
Ajankohta: 15.01.2020 - 31.05.2020