Otetta puhevammaisten tulkkaukseen

-
2 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan puhevammaisten tulkkauspalveluun, asiakasryhmiin sekä vaihtoehtoisiin kommunikaatiomenetelmiin. Opiskelija pohtii mm. multimodaalista vuorovaikutusta ja oppii käyttämään kuvatyökalua.

Tavoite

Opiskelija:
– ymmärtää puhevammaisten tulkin asiakasryhmien moninaisuuden
– ymmärtää vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien multimodaalisen ulottuvuuden.

Sisältö:
– puhevammaisten tulkkauspalvelu
– vaihtoehtoiset kommunikaatiomeneltemät

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen työskentely
Arviointi: 
1-5, täydennettävä
Aikaisemmat opinnot: Ei ole.
Opettaja(t): Marjukka Nisula
Email: marjukka.nisula@humak.fi, p. 0400 349 329
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 24.05.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.07.2020