Otetta suomalaiseen viittomakieleen (2 op)

-
2 OP

Kaikille aloille soveltuva,

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija:
– tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
– osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
– selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
– osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti suoritettava opintojakso

Arviointi: 

Hyväksytty /hylätty

Muuta infoa: 

Webbikamera, headset

Opettaja(t): Hanna Putkonen-Kankaanpää
Email: hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi

Ilmoittautuminen: 19.11.2018 - 09.12.2018
Ajankohta: 09.01.2019 - 30.04.2019