Otetta suomalaiseen viittomakieleen

-
2 OP

Ala:  Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä, Viittomakieli

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Tavoitteet:

Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Opiskelija oppii kertomaan itsestään ja lähiympäristöstään. Sormiaakkoset, numerot ja lauserakenteiden perusteet tulevat tutuksi.

Tavoitteet:

Opiskelija:
– tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
– osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
– selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa
monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
– osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena

Opiskelija:
– tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
– osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
– selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa
monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
– osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

1-5, täydennettävä

Opettaja(t): Hanna Putkonen-Kankaanpää
Email: hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi, p. 050 4119 594
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 24.05.2020
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.07.2020