Otetta suomalaiseen viittomakieleen

-
2 OP

Ala:  Humanistinen ja kasvatusala, Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuuri

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu suomalaiseen viittomakieleen. Opintojakson aikana opiskelija oppii visuaalisen kielen rakennetta ja viittomia sekä tutustuu kuurojen kulttuuriin ja erilaisiin järjestöihin.

Tavoitteet: Opiskelija:
- tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
- osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
- selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa
monikanavaisiin ja monikielisiin resursseihin turvautuen
- osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely

Arviointi: 

Hyväksytty /hylätty

Opettaja(t): Hanna Putkonen-Kankaanpää
Email: hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt:  avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 31.07.2019